Palló Imre Művészeti Szakközépiskola

Palló Imre Művészeti Szakközépiskola

Rólunk

A Székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Líceum

pallo_14 A székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Líceum 1970 szeptemberében alakult. Tekintve, hogy az intézménynek  kezdetben nem volt saját épülete, működési helye időnként változott: az első négy évben az elméleti oktatás a mai Tompa László Általános Iskolában, a szakoktatás a Művelődési Házban zajlott. 1974-től az intézmény megkapta a volt Zárda épületét, 1977-től pedig a Kossuth Lajos utca 41. szám alatti épületet, ahol azóta is működik.
1992-től, 22 éves tevékenysége eredményeinek elismeréseként iskolánk szakközépiskolai rangra emelkedett, s ugyanebben az évben megkapta a Petőfi Sándor utcai Tomcsa Sándor Általános Iskola épületét is. Azóta az oktatás I.-XII. osztályra terjedt ki.
Diákjaink felkészültségét, szaktudását a bel- és külföldi rangos rendezvényeken elért helyezések jelzik.

palloimreTanszakok:
Zene tagozaton a következő tanszakok működnek:
zongora, orgona, hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő, gitár,
fuvola, klarinét, oboa, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, magánének (canto).

Iskolánkban három kórus működik:
– Kicsinyek Kórusa (II-IV. osztály)
– felső tagozatosok kórusa (V-VIII osztály)
– középiskolások ifjúsági kórusa
– a zenekar mellett számos kamaraegyüttes is működik iskolánkban.
Hazai és külföldi versenyeken, fesztiválokon szólistáink, ifjúsági zenekarunk,  valamint kórusaink kimagasló eredményeket értek el.

Képzőművészeti tagozaton három alaptantárgyat oktatunk:38
-rajz, festészet, szobrászat, emellett műépítészet szakon is tanulhatnak a diákok.
Választható tantárgyak:
– grafika (tábla- és reklámgrafika)
– szobrászat
– festészet
– kerámia
– textil

Az intézmény oktatási felülete:
Az iskola  tevékenysége jelenleg  három épületben zajlik.
A zenei szakoktatás a Kossuth Lajos utcai A. épületben folyik, amely eredendően Takarékpénztárnak épült, még a XIX. század végén, eklektikus stílusban.
Itt jelenleg 24 gyakorlóterem, a Palló Imre Emlékszoba, kis előadóterem és egy 100 férőhelyes hangversenyterem áll a tanulók rendelkezésére. A szakoktatást gazdag kottatár, albumok, gyűjtemények, hangzó- és látványanyagtár segítik.
Az A. épület alatt
egy kb. 100 férőhelyes, multifunkcionális pincegaléria ad helyet audícióknak, kiállításoknak, kisebb együttesek koncertjeinek. Ez az épület folyamatos felújításon megy keresztül, melynek célja a gyakorló- és előadótermek számának növelése.
A B. épület pallo(Petőfi Sándor utca 24 sz.), amely 1893-ban épült, Kő- és Agyagipari Szakiskolának, most az elméleti, valamint a képzőművészeti szakoktatásnak ad helyet, 14 tanteremben, 5 szakteremben (művészettörénet, földrajz, fizika-kémia, informatika és egy multifunkcionális terem), egy tornateremben valamint 7 műteremben. A műtermeket mélynyomópréssel, rajzállványokkal és más, a szaktermeknek megfelelő felszereléssel láttuk el. Ebben az épületben működik az iskola könyvtára is, közel 16.000 kötettel és  olvasóteremmel.

2005-től az intézmény egy harmadik, C. épülettel bővült. A B. épület udvarán található, leromlott állapotban lévő műhelyépületet sikerült teljes mértékben felújítani és modernizálni. Ily módon az I.-III. osztályos diákok új épületbe költözhettek, amely 6 tanteremmel működik és külön udvarral rendelkezik. 2011/2012-ben a C épületszárny kiegészült két újonnan épített tanteremmel, amelyek az előkészítő osztályoknak adnak otthont.

Felvételi tudnivalók:
A felvételi szakmai alkalmassági vizsga (tehetségpróba) alapján történik. Ez tehetségkutatással kezdődik, az elemi és középiskolai ciklusok számára egyaránt, mindkét tagozaton. A tehetségkutatás az I-IV. és V-VII. osztályosok számára november-decemberben, a líceumi tagozatosok számára áprilisban zajlik. A felvételi vizsgára a Tanügyminisztérium által meghatározott időpontban kerül sor.
Sikeres líceumi szak- és elméleti felvételi vizsga után négy éves középfokú oktatás következik, melynek során párhuzamos, egymástól független általános műveltségi és szakmai képzést kapnak a tanulók.46

Megszerezhető képesítés: érettségi, valamint szakképesitő vizsga, amely középfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltésére (hivatásos együttesekben, közművelődési és egyéb kulturális területeken), továbbá felsőfokú oktatási intézményekbe történő jelentkezésre jogosít.

Iskolánk 2016-2020-as időszakra szóló fejlesztési tervezete:

pdi_lic-de-arte-pallo-imre_-2015-2020_v2