Palló Imre Művészeti Szakközépiskola

Palló Imre Művészeti Szakközépiskola

Bárdos Lajos–Palló Imre Éneklő Ifjúság Kórusfesztivál

bardos_lajos Bárdos Lajos 1899. október 1-én született és 1986.XI.18-án halt meg. Emberi és művészi identitását haláláig tisztán megőrizte, teljes összhangban nemzeti és európai elkötelezettségével. Karnagy, nagyhatású pedagógus és muzikológus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára, zeneszerző. Kerényi Györggyel és Kertész Gyulával 1934-ben megszervezte az “Éneklő Ifjúság” kórusmozgalmat. Megalapították a “Magyar Kórus” című folyóiratot és kiadóvállalatot.
Kodály Zoltán “Éneklő Magyarország” eszméjét igyekezett megvalósítani a gyakorlatban. Népzenei, pedagógiai, prózai, zeneelméleti munkái, Liszt-, Bartók-, Kodály- tanulmányai jelentek meg.
Nagyszámú a capella és hangszerkíséretes, egyházi és világi kórusműve mellett dalokat, hangszeres kamaradarabokat, színpadi műveket és hangjátékokat is írt. Nevéhez jelentős hazai és külföldi kórusművek és oratóriumok bemutatói fűződnek.
A Cecília- és a Palestrina- kórus vezetője, majd a kettő egyesítéséből létrejött Budapesti Kórus, valamint a Mátyás templom énekkarának irányítója.
Társelnöke volt az Országos Magyar Cecília Társulatnak, a Harmónia Sacrát is gazdagította egyházi műveivel. Sikeres külföldi körutakat tett Ausztriában, Németországban, Belgiumban és Jugoszláviában. Bécsben 1964-ben volt szerzői estje. Életének utolsó zenepedagógiai előadását a Zenei Heteken, 1986 májusában tartotta.

Szinte a világ végéről indult és az európai zeneművészet csúcsáig jutott el Palló Imrepalloimre, aki 1891. október 23-án született Mátisfalván – Székelyudvarhelytől pár kilométerre – egy eldugott kis faluban, parasztcsalád legkisebb gyermekeként.
Énekelve nőtt fel, taníttatták, s odacseperedvén azt mondta édesapjának: “Operaénekes akarok lenni”. Erre édesapja azt felelte: “Én nem tudom mi az, de bármi leszel, legyél jó!”
Így indult el Palló Imre, aki a székelyudvarhelyi gimnázium után Pestre, a Zeneakadémiára felvételizett.
Kitűnő bariton hangját örömmel fogadták, s mivel felismerték tehetségét, katonaévei alatt is mindig vigyáztak rá, mintegy nemzeti értékként kezelték.
Élete során híres operák- Rigoletto, Faust, Traviata, Turandot – nagy főszerepeit énekelte, s számunkra ő marad az örök Háry János, Bánk Bán, János Vitéz is.
Kodály Zoltán Palló Imre számára írta “Székelyfonó” című művét, hiszen népi származása, beállítottsága kitűnően illett a mű hangulatához.
Palló Imre annyira ragaszkodott szülőföldjéhez, népéhez, hogy már első pesti sikerei után Erdélybe vitte turnézni társulatát.
50 éves jubileumát is aktív művészként ünnepelte.
Élete során a Kossuth díj, a Magyar Népköztársaság kiváló művésze, valamint a Munka érdemrenddel tüntették ki.

A Bárdos Lajos – Palló Imre “Éneklő Ifjúság” Kórusfesztivál célja a magyar és európai kóruskultúra fellendítése. A rendezvénysorozat alkalmat adhat karvezetők és zenepedagógusok továbbképzésére, zenetudományi előadások szervezésére, valamint a társművészetek bemutatására is.
A Bárdos Lajos – Palló Imre “Éneklő Ifjúság” Kórusfesztivál nem verseny jellegű. Ünnepe azoknak az együtteseknek, amelyek már magas szinten művelik a muzsikálást és azoké az embereké, akik ezt érdeklődéssel befogadják.
A Bárdos Lajos – Palló Imre “Éneklő Ifjúság” Kórusfesztivál célkitűzései:

Vidékünkön az ifjúsági kóruséneklés hanyatlásnak indult, mivel a változások után vidékünkön senki sem vette a fáradságot, hogy keretet teremtsen egy ilyen nemes cél kibontakozása érdekében. Székelyudvarhely gazdag kórushagyománnyal rendelkezik, ámde, sajnos, városunkban, régiónkban az ifjúsági kórusmozgalom mégsem kapta meg azt a keretet, amelyben hatékonyan, szervezett formában a nagyközönség előtt kifejthetné tevékenységét.
Ezt az űrt szeretné pótolni a székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Alapítvány által szervezett Bárdos Lajos – Palló Imre “Éneklő Ifjúság” Kórusfesztivál.
A fesztiválra minden évben külföldi testvérvárosokat, a szórványban élő magyarságot és a Székelyföldet képviselő kórusokat hívunk meg.
Ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk a fiatal műkedvelőknek és művészeknek leróni az adósságból, hagyományt teremteni, és ezáltal kóruskultúránkat ápolni, gazdagítani.
Azt reméljük, hogy a rendezvény a névadók rangjához mérten célját eléri, sikeres lesz, s ezt a reményt méltán támasztja alá az eddig tizennégy alkalommal megszervezett rendezvény sikere.
A rendezvény 3 napos:
1. nap: Népdalénekesek, énekszólisták bemutatkozása – több életkori kategóriában és zenetudományi előadás
2. nap: Kórushangverseny a Művelődési Házban
3. nap: Egyházzenei hangverseny a Barátok templomában

A 21. Bárdos Lajos – Palló Imre “Éneklő Ifjúság” Kórusfesztivál programja:

2015. április 23-26.

április 23., csütörtök, 18.00 óra:
Kiállítás
az V-VIII. osztályos képzőművész tagozatos diákok munkáiból.
Helyszín: Művelődési Ház, kiállítóterem
április 24., péntek, 17.00 óra:
Zenetudományi előadás
: Értékmentés – tehetséggondozás (Előadó: Sándor Noémi)
Népdal- és szólóénekesek bemutatkozó hangversenye (Előadók: a Dr.Palló Imre Művészeti Szakközépiskola diákjai, valamint a vendégkórusok szólistái)
Helyszín: Moziterem
április 25., szombat, 9.30 óra:
Gyermek- és ifjúsági kórusok hangversenye:
1. Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola Kicsinyek Kórusa – Székelyudvarhely, Vezényel: Tifán Csaba-Gáspár
2. Nagy István Ifjúsági Kamarakórus – Marosvásárhely, Vezényel: Kovács András
3. Szent László ÁMK Lukin László ÉZI és AMI Kórusa – Baja, Vezényel: Géczyné Pethes Eleonóra
4. Szászrégeni Református Egyházközség Piccolino Gyermekkórusa – Szászrégen,Vezényel: Banga Gáspár
5. Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola Felső Tagozatos Kórusa – Székelyudvarhely, Vezényel: Boros Beáta
6. Plugor Sándor Művészeti Líceum DÓRÉMI Kicsinyek Kórusa – Sepsiszentgyörgy, Vezényel: Sebestyén-Lázár Enikő
7.  Marosvásárhelyi Művészeti Líceum Primavera Gyermekkórusa – Marosvásárhely, Vezényel: Szász Emese-Rebeka
8. Nagy István Művészeti Szakközépiskola V-VIII. osztályos kórusa – Csíkszereda, Vezényel: Dávid Zsuzsánna
9. Berde Mózes Unitárius Gimnázium Kórusa – Székelykeresztúr, Vezényel: Nemes Annamária
10. Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI Bárdos Lajos Gyermekkara – Székesfehérvár, Vezényel: Kneifel Imre
11. Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium  Vegyeskara – Székelyudvarhely, Vezényel: Szakács Annamária
12. Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum Csángórózsa Dalcsoportja – Gyimesfelsőlok, Vezényel: Antal Tibor
13. Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola Vegyeskara – Székelyudvarhely, Vezényel: Dr. Bodurian Aram

Helyszín: Művelődési Ház, nagyterem
április 26., vasárnap, 10.00 óra:
Egyházzenei hangverseny
Helyszín: Ferences templom