Palló Imre Művészeti Szakközépiskola

Palló Imre Művészeti Szakközépiskola

Rólunk

A Székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Líceum

pallo_14 A székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Líceum 1970 szeptemberében alakult. Tekintve, hogy az intézménynek  kezdetben nem volt saját épülete, működési helye időnként változott: az első négy évben az elméleti oktatás a mai Tompa László Általános Iskolában, a szakoktatás a Művelődési Házban zajlott. 1974-től az intézmény megkapta a volt Zárda épületét, 1977-től pedig a Kossuth Lajos utca 41. szám alatti épületet, ahol azóta is működik.
1992-től, 22 éves tevékenysége eredményeinek elismeréseként iskolánk szakközépiskolai rangra emelkedett, s ugyanebben az évben megkapta a Petőfi Sándor utcai Tomcsa Sándor Általános Iskola épületét is. Azóta az oktatás I.-XII. osztályra terjedt ki.
Diákjaink felkészültségét, szaktudását a bel- és külföldi rangos rendezvényeken elért helyezések jelzik.

palloimreTanszakok:
Zene tagozaton a következő tanszakok működnek:
zongora, orgona, hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő, gitár,
fuvola, klarinét, oboa, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, magánének (canto).

Iskolánkban három kórus működik:
– Kicsinyek Kórusa (II-IV. osztály)
– felső tagozatosok kórusa (V-VIII osztály)
– középiskolások ifjúsági kórusa
– a zenekar mellett számos kamaraegyüttes is működik iskolánkban.
Hazai és külföldi versenyeken, fesztiválokon szólistáink, ifjúsági zenekarunk,  valamint kórusaink kimagasló eredményeket értek el.

Képzőművészeti tagozaton három alaptantárgyat oktatunk:38
-rajz, festészet, szobrászat, emellett műépítészet szakon is tanulhatnak a diákok.
Választható tantárgyak:
– grafika (tábla- és reklámgrafika)
– szobrászat
– festészet
– kerámia
– textil

Az intézmény oktatási felülete:
Az iskola  tevékenysége jelenleg  három épületben zajlik.
A zenei szakoktatás a Kossuth Lajos utcai A. épületben folyik, amely eredendően Takarékpénztárnak épült, még a XIX. század végén, eklektikus stílusban.
Apertura de puertas (sin rotura), Apertura de cerraduras de cierre especializados, Cambio de cerraduras con barras, Extracción de llaves partidas o bloqueadas. Cerrajeros Benidorm 24 horas realiza el mejor servicio de la provincia.
Az A. épület alatt
egy kb. 100 férőhelyes, multifunkcionális pincegaléria ad helyet audícióknak, kiállításoknak, kisebb együttesek koncertjeinek. Ez az épület folyamatos felújításon megy keresztül, melynek célja a gyakorló- és előadótermek számának növelése.
A B. épület pallo(Petőfi Sándor utca 24 sz.), amely 1893-ban épült, Kő- és Agyagipari Szakiskolának, most az elméleti, valamint a képzőművészeti szakoktatásnak ad helyet, 14 tanteremben, 5 szakteremben (művészettörénet, földrajz, fizika-kémia, informatika és egy multifunkcionális terem), egy tornateremben valamint 7 műteremben. A műtermeket mélynyomópréssel, rajzállványokkal és más, a szaktermeknek megfelelő felszereléssel láttuk el. Ebben az épületben működik az iskola könyvtára is, közel 16.000 kötettel és  olvasóteremmel.

2005-től az intézmény egy harmadik, C. épülettel bővült. A B. épület udvarán található, leromlott állapotban lévő műhelyépületet sikerült teljes mértékben felújítani és modernizálni. Ily módon az I.-III. osztályos diákok új épületbe költözhettek, amely 6 tanteremmel működik és külön udvarral rendelkezik. 2011/2012-ben a C épületszárny kiegészült két újonnan épített tanteremmel, amelyek az előkészítő osztályoknak adnak otthont.

Felvételi tudnivalók:
A felvételi szakmai alkalmassági vizsga (tehetségpróba) alapján történik. Ez tehetségkutatással kezdődik, az elemi és középiskolai ciklusok számára egyaránt, mindkét tagozaton. A tehetségkutatás az I-IV. és V-VII. osztályosok számára november-decemberben, a líceumi tagozatosok számára áprilisban zajlik. A felvételi vizsgára a Tanügyminisztérium által meghatározott időpontban kerül sor.
Sikeres líceumi szak- és elméleti felvételi vizsga után négy éves középfokú oktatás következik, melynek során párhuzamos, egymástól független általános műveltségi és szakmai képzést kapnak a tanulók.46

Megszerezhető képesítés: érettségi, valamint szakképesitő vizsga, amely középfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltésére (hivatásos együttesekben, közművelődési és egyéb kulturális területeken), továbbá felsőfokú oktatási intézményekbe történő jelentkezésre jogosít.

Iskolánk 2016-2020-as időszakra szóló fejlesztési tervezete:

pdi_lic-de-arte-pallo-imre_-2015-2020_v2